Saturday, 1 April 2017

ചണ്ടാ മണ്ടാ

"ചണ്ടാ മണ്ടാ വെട്ടിക്കൂട്ടി
നിന്നോടിപ്പം കൂട്ടില്ല"
പണ്ടു കളിക്കിടെ തെല്ലു പറഞ്ഞവൾ
മോന്തായം വീർപ്പിച്ചങ്ങോടിപ്പോയി.
തെല്ലു പറഞ്ഞില്ല എന്നെക്കുറിച്ചവൾ
കൂട്ടരടൊന്നുമേ കുറ്റമായി
നാളെ പുളിങ്കുരു ചുട്ടതുമായവൾ
കൊന്നമരച്ചോട്ടിൽ കാത്തിരുന്നു
പാതി കടിച്ചൊരു മാമ്പഴം നീട്ടി ഞാൻ
പല്ലിൻ പുഴുക്കുത്തിൻ ശോഭ കണ്ടു.
ചീനിക്കുരുവിനാൽ തീർത്തൊരു പമ്പരം
ഈർക്കിലി കുത്തിക്കറക്കിടുമ്പോൾ
കണ്ണിൽ നിറയ്ക്കുന്ന സന്തോഷമിന്നുമെൻ
നെഞ്ചിലൊളിപ്പിക്കും ബാല്യകാലം.
ഇന്നാ പെണ്ണൊന്നു ചുമ്മാ പിണങ്ങിയാൽ
കുറ്റങ്ങൾ നൂറാണ് ചൊല്ലി വയ്ക്കാൻ
കണ്ടതും കാണാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ പോലുമേ
ചൊല്ലി ഫലിപ്പിച്ചവൾ നടക്കും

No comments:

Post a Comment